Trang chủ / Blog / Bạc Liêu: Phát Triển Hạ Tầng Nuôi Tôm Công Nghệ Cao

Bạc Liêu: Phát Triển Hạ Tầng Nuôi Tôm Công Nghệ Cao


Ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đang tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp, cùng với đó là triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Bạc Liêu tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp 


Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này đặt tại xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) với quy mô hơn 418 ha, tổng mức đầu tư 3.217 tỷ đồng. Dự án triển khai tại 3 xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) và xã Long Điền (huyện Đông Hải). Mục đích của những dự án này là giúp nông dân giảm chi phí đầu tư và hướng đến xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu cũng chuẩn bị đầu tư các dự án nuôi tôm khác như: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp khu vực kênh Giồng Me, kênh Cà Mau - Bạc Liêu; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh và quảng canh cải tiến kênh 30/4 - Chùa Phật; kênh Chùa Phật - Cái Cùng…