Trang chủ / Blog / Bức Tranh Xuất Nhập Khẩu Các Hàng Hoá Chủ Chốt Của Việt Nam Nửa Đầu Năm 2018

Bức Tranh Xuất Nhập Khẩu Các Hàng Hoá Chủ Chốt Của Việt Nam Nửa Đầu Năm 2018


Theo Tổng cục Hải quan sau 1/2 chặng đường của năm 2018, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã gần đạt mức trị giá xuất nhập khẩu của cả năm 2012. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 6 tháng/2018 đạt 225,02 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 114,19 tỷ USD, tăng 16,3% và nhập khẩu đạt 110,83 tỷ USD, tăng 9,6%.