Trang chủ / Blog / Cà Mau: Phấn Đấu Xuất Khẩu Tôm Đạt 2,5 Tỷ USD

Cà Mau: Phấn Đấu Xuất Khẩu Tôm Đạt 2,5 Tỷ USD


UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ngành tôm đạt 2,5 tỷ USD.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CHÂU ÂU
Tỉnh Cà Mau sẽ phấn đấu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ngành tôm đạt 2,5 tỷ USD.

 

Ngoài ra, mục tiêu đến năm 2025 của Cà Mau là trở thành trung tâm tôm lớn nhất ĐBSCL và cả nước, đặc biệt là tôm sinh thái.

 

Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, đến năm 2020, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 279.000ha, với sản lượng khoảng 233.000 tấn; tôm càng xanh 15.000ha, sản lượng khoảng 4.500 tấn; sản lượng tôm chế biến khoảng 133.000 tấn; giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,8 tỷ USD.

 

Đến năm 2025, tổng diện tích tôm nước lợ đạt 260.000ha, sản lượng khoảng 320.000 tấn; diện tích tôm càng xanh là 20.000ha, sản lượng khoảng 7.000 tấn; sản lượng tôm chế biến khoảng 187.000 tấn; giá trị kim ngạch xuất khẩu 2,5 tỷ USD.

 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Cà Mau sẽ rà soát lại quy hoạch, với việc ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho vùng nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, có tổ chức sản xuất phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

 

Tỉnh Cà Mau sẽ phát triển các vùng nuôi tôm công nghiệp như siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh tập trung, quảng canh cải tiến, quảng canh kết hợp, tôm - lúa, tôm - rừng… Trong đó, việc phát triển nuôi quảng canh cải tiến chủ yếu là tôm sú, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng đầu tư của người dân. Đây được xem là lợi thế lớn mà không địa phương nào có được. Ước đến năm 2020 đạt sản lượng 85.480 tấn và đến 2025 là hơn 119.370 tấn.

 

Ngoài ra, tỉnh này cũng phấn đấu đến 2020 sản xuất tôm giống trong tỉnh đạt 23,5 tỷ con sú và chân trắng; đến 2025 là 29,5 tỷ con, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu nuôi. Để có đầu ra cho ngành tôm, UBND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm, tiếp cận các thị trường tiềm năng khác ngoài các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật, EU… cũng như quan tâm hơn đến thị trường nội địa.

 

Theo kế hoạch tỉnh Cà Mau sẽ xây dựng một Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản hiện đại mang tầm quốc gia, từng bước hình thành khu nông nghiệp thủy sản đặc trưng của Việt Nam đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.