Trang chủ / Blog / ĐBSCL: Giảm Gần 73% Số Trang Trại Nuôi Trồng Thủy Sản

ĐBSCL: Giảm Gần 73% Số Trang Trại Nuôi Trồng Thủy Sản


Đây là thông tin được ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của Phòng Thương mại Việt Nam cho biết mới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CHÂU ÂU

  

Theo ông Nguyễn Phương Lam, số lượng trang trại nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL đang giảm rất mạnh. Năm 2012 cả vùng ĐBSCL có 3.340 trang trại nhưng đến năm 2016 chỉ còn 905 trang trại, giảm gần 73%. Trong lúc đó, số trang trại trồng trọt và chăn nuôi ở ĐBSCL tăng khá đều, từ năm 2012 đến 2016 mỗi năm tăng theo thứ tự là 10% và 16,8%. Còn trên cả nước, theo ông Lam, số trang trại nuôi trồng thủy sản giảm 50%, từ 4.720 trang trại vào năm 2012, còn 2.350 ở năm 2016.