Trang chủ / Blog / Lào Cai: Sẽ Có Khoảng 54.500 m3 Bồn Bể Nuôi Cá Nước Lạnh

Lào Cai: Sẽ Có Khoảng 54.500 m3 Bồn Bể Nuôi Cá Nước Lạnh


Nuôi cá nước lạnh đang là nghề ăn nên làm ra và phát triển khá nhanh tại Lào Cai. Toàn tỉnh hiện có khoảng trên 51.000 m3 bồn bể, sản lượng ước đạt trên 360 tấn, chủ yếu là cá hồi vân và cá tầm. Với 96 cơ sở nuôi giải quyết công ăn việc làm cho 300 lao động tại địa phương mang lại giá trị sản xuất của ngành ước đạt trên 75 tỷ đồng.

Quy hoạch đến năm 2020, Lào Cai sẽ có khoảng 54.500 m3 bồn bể nuôi cá nước lạnh 


Hiện có 18/96 cơ sở được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc sản xuất theo quy chuẩn VietGAP đã được triển khai thực hiện tại 2 huyện là Sa Pa và Bát Xát, với 8 cơ sở được cấp giấy chứng nhận.

Quy hoạch đến năm 2020, Lào Cai sẽ có khoảng 54.500 m3 bồn bể nuôi cá nước lạnh. Một số huyện như Mường Khương, Bắc Hà, người dân đã bắt đầu đưa cá nước lạnh vào nuôi. Bên cạnh những thành công, sau nhiều năm phát triển, nghề nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai cũng bộc lộ nhiều tồn tại. Điển hình như việc các hộ dân vẫn chăn nuôi tự phát, không tuân theo quy hoạch. Nhiều cơ sở chung một nguồn nước gây khó khăn trong công tác quản lý chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng đến việc quản lý dịch bệnh và chất lượng sản phẩm