Trang chủ / Blog / Quy Định 3 Đối Tượng Thủy Sản Nuôi Chủ Lực

Quy Định 3 Đối Tượng Thủy Sản Nuôi Chủ Lực


Tại quyết định được Chính phủ ban hành mới đây, ba đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được xác định là cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), tôm sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei).

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CHÂU ÂU

Ba đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được xác định là cá tra, tôm sú và tôm thẻ chân trắng 


Theo quy định, thủy sản nuôi chủ lực phải đáp ứng các tiêu chí: Thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động; phát huy hiệu quả tài nguyên, điều kiện tự nhiên của đất nước và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; Có năng suất và hiệu quả sản xuất cao; có khả năng thu hút đầu tư để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh với đối tượng thủy sản của quốc gia khác trên thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó, giá trị xuất khẩu tối thiểu đạt 100 triệu USD/năm.

Chính phủ giao Bộ NN&PTNT xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển đối tượng nuôi chủ lực trong phạm vi cả nước; Định hướng phát triển để tích hợp vào hệ thống quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; Định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực… Cùng đó, UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tại địa phương; Định hướng phát triển đối tượng thủy sản nuôi chủ lực trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện…

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh đối tượng thủy sản nuôi chủ lực sẽ thực hiện đăng ký nuôi theo quy định hiện hành. Đồng thời, sẽ được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật; được cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về kết quả quan trắc cảnh báo môi trường, tình hình phát triển khi có đề nghị.