CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CHÂU ÂU

 

Địa Chỉ:         Ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ 

Email:           [email protected] 

Website:       kythuatchauau.gosell.vn

Điện Thoại:  02926 52 16 16